Welkom bij Info-fire

Welkom bij Info-fire

Info Fire is een web platform waar brandweer eenheden van een zelfde of andere zone informatie kunnen uitwisselen. Deze informatie kan zowel administratief, operationeel als technisch zijn.
Info - Fire is dus een informatief portaal voor brandweerdiensten. Naast de informatie verstrekken staat Info Fire verder nog in als webplatform voor het multidisclipinair Discofor platform (Disaster Coordination Forum).
Op die manier kan de kwalitatieve informatie - door de brandweer diensten gefiltert uit de kwantitatieve informatie - naadloos worden samengevoegd met bvb de informatie van de politiezone, het Medisch centrum of de Civiele bescherming.

Webplatform